Ja till insemination för ensamstående kvinnor men nej till surrogatmödraskap

29 mars, 2012 av ea0413aa Lämna en kommentar »

Idag beslutade riksdagen efter debatt att uppmana regeringen att återkomma med ett förslag om att ensamstående kvinnor skall kunna få insemination också i vårt land. KD och SD reserverade sig.l Riksadgen beslöt också med reservation mot förslaget från V och KD regeringen bör tillsätta en förutsättttningsbar utredning om surrgatmödraskap. Här kommer mitt inlägg vill du höra hela debatten så gå in på riksdagens hemsida.

Detta är både en viktig och ovanlig debatt. Ovanlig därför att övriga allians partierna väljer att köra över sitt minsta parti KD i två för dem viktiga frågor som dessutom ligger under Göran Hägglunds socialdepartement. Viktig därför att den berör synen på kvinnor, deras kroppar och möjligheter att få barn. Vänsterpartiet har i flera år drivit kravet på ensamstående kvinnors rätt till insemination. Det har funnits en majoritet i riksdagen för detta men KD har blockerat frågan och nu gör också SD dem sällskap. Förra året skulle frågan analyseras och funderas på och utan att utskottets majoritet satt ner fötterna och beslutat att nu är det dags att ta ställning för så hade väl detta analyserande bara fortgått.

Familjer ser mycket olika ut idag. Det viktiga för ett barn är att vara älskat och få en trygg uppväxt. Ensamstående kvinnor får idag adoptera barn men insemination för ensamstående kvinnor är inte tillåtet. Det hindrar inte kvinnor från att åka till Danmark eller Finland för insemination eller från att bli gravida på annat sätt. De kvinnor som önskar insemination har tänkt igenom sin situation och sin möjlighet att ta hand om och fostra ett barn. Barnet är planerat och efterlängtat. I sin reservation argumenterar KD och SD att pappor är viktiga i barn liv och att fler närvarande pappor behövs. Barn med endast en förälder är mer utsatta.

Visst är pappor viktiga och behöver vara mer närvarande än idag, det kan jag instämma i, men det är väl för mycket att hoppas på stöd från KD och SD när det gäller delad individuell föräldraförsäkring. Det skulle ge fler närvarande pappor.

Barn till ensamstående föräldrar kan vara mer utsatta. Men de flesta ensamstående barn kommer säkerligen inte att komma till genom en planerad och genomtänkt insemination där mamman från början vet att hon måste ha ett annat stöd och nätverk än pappan. De flesta ensamstående barn har en pappa som av andra skäl är frånvarande redan från början eller blir det senare på grund av  separation från mamman. Barn till ensamstående mammor försvinner inte för att vi säger nej till insemination till ensamstående kvinnor. Låt oss i ställe skapa ett samhälle som fungerar för både de barn som lever med två föräldrar och de som växer upp med en ensamstående förälder.

Så över till frågan om surrogat mödraskap. Låt mig börja med att citera början av Katrine Kielos ledare i Aftonbladet

”Feminismen har i decennier slagits för kvinnans rätt till sin egen kropp. Du ska ha sex för att du vill ha sex och bli gravid för din egen skull.

Det är inget du ska göra för att vara ”en god kvinna”. Ingen gåva att skänka bort eller en vara att sälja. Kvinnokroppen är inget redskap för andra utan en fundamental del av vem du är.

Detta är fortfarande en utopi på de flesta håll i världen. Men det är en dröm som det fortfarande är värt att slåss för.

Igår beslutade riksdagens socialutskott om en förutsättningslös utredning om surrogatmödraskap och det är märkligt att det bara är Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som sätter sig emot.”

Jag instämmer till fulla och detta är grunden för att Vänsterpartiet som feministiskt parti säger nej till utskottsmajoritetens förslag om att det är angeläget att surrogatmödraskap prövas mer förutsättningslöst..

Argumentationen i Sverige har varit fokuserad på att en vän eller släkting ska kunna ställa upp och att den svenska lagstiftningen bör förändras så att detta blir möjligt. Exempel från länder där surrogatmödraskap är lagligt visar att vårdnadstvister även förekommer inom nära relationer. Det finns exempel på kvinnor som blivit pressade att ställa upp av släktingar eller vänner. En nära relation behöver alltså inte garantera att uppgörelsen är mer jämlikt. Att surrogatmodern kan ändra sig under graviditetens gång anför många som ett argument för att säkerställa frivilligheten. Men det är svårt att göra ”sina” familjer besvikna. Det kan till exempel vara svårt att säga nej till en vän som redan inrett barnkammaren.

Surrogatmödraskap är tillåtet i flera länder; exempelvis USA, England och Indien. I England har man ett icke kommersiellt surrogatmödraskap, ett s.k. altruistiskt. Det innebär att ingen ekonomisk ersättning utöver rena utlägg till den biologiska modern är tillåten. Detta för att säkra att inte kvinnor ställer upp som surrogatmoder för att de har en svår ekonomisk situation. Det kan vara svårt att belägga att surrogatmödraskapet verkligen är altruistisk. I England pågår en form av svarthandel där kvinnor fått sina lägenheter renoverade eller långa utlandssemestrar i utbyte mot att ställa upp. En amerikansk studie visar att det är få personer som i verkligheten föder barn åt andra utan ersättning

Surrogatmödraskap är intimt kopplat till klass, ras, etnicitet och exploatering. Många av de par som använder indiska surrogatmödrar kan inte tänka sig att adoptera ett indiskt barnhemsbarn.

Att däremot använda en fattig indisk kvinna som behållare och låta henne föda ett barn som ser västerländskt ut är en helt annan sak.

Barnlöshet är en tragedi för många par men ska den verkligen lösas med att fattigare kvinnor ska ställa upp?

Även i de fall där det inte förekommer pengar handlar det om att man avtalar bort ett levande barn. Kvinnans kropp blir en behållare.

När man tittat på från vilka länder de vanligaste beställarna av indiska surrogatmödrar kommer, så ser man att det är från England och USA. I England där man har ett icke kommersiellt system för surrogatmödraskap är anledningen att det finns för få kvinnor att förmedla. I USA är det den högre kostnaden och generösare regler för surrogatmodern att ändra sig under graviditetens gång som är anledningen till att man söker sig till Indien. Slutsatsen av detta är att det snarare verkar vara så att om ett land tillåter altruistiskt surrogatmödraskap förhindras inte kommersiellt surrogatmödraskap i andra länder. Istället blir det en signal som ökar acceptansen och därmed ökar även handeln med kommersiellt surrogatmödraskap i t.ex. Indien.

Frågan om barnlöshet är viktig men det problemet kan inte lösas genom att lagstiftningsvägen skapa ytterligare problem. Istället anser jag att vi skall fortsätta arbeta för fler vårdnadshavare, generösare inseminationsregler och adoptionsregler som är mer tillåtande. Risken för att kvinnor blir utnyttjade eller far illa väger över när det gäller surrogatmödrafrågan.

 

 

 

.

 

 

 

 

Annonser

3 kommentarer

  1. Henrik Eriksson skriver:

    Hej Eva! Hur ställer du dig till att en kvinna donerar en njure till sin syster? Vad jag ser drabbar dina argument i samma grad detta.

  2. ea0413aa skriver:

    Hej!
    Ett barn och en njure är inte samma sak. Grundläggande i denna fråga.

Kommentera